0+เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่1/2564 โดยมีนายชัยสิทธิ์ เลิศปฎิภาณพงษ์ ผู้ช่วยเหรัญญิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “New Normal วิถีชีวิตใหม่ ผู้สูงวัยอยู่อย่างไร ปลอดภัยจาก COVID – 19” และมีการออกกำลังกายตาราง 9 ช่อง ,รำวงย้อนยุค บาสโลบ โดยชุมชนเณรแก้ว การจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ในวันนี้มีผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 เข้าร่วมการจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี