0+เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่1/2564 โดยมีนายสุคนธ์ แสงทอง ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “New Normal วิถีชีวิตใหม่ ผู้สูงวัยอยู่อย่างไร ปลอดภัยจาก COVID – 19” และมีการออกกำลังกายตาราง 9 ช่อง ,รำวงย้อนยุค บาสโลบ โดยชุมชนเณรแก้ว การจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ในครั้งนี้จะดำเนินการจัดโครงการฯ 2 วัน คือ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 เข้าร่วมการจัดโครงการฯ และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 เข้าร่วมการจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี