เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งมาครบ 34 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานทำบุญฯ ดังกล่าว ณ บ้านยะมะรัชโช