เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นางสกลวรรณ พัวพิทักษ์ชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มาให้ความรู้และระเบียบวิธีการของการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี