เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี และพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ฯ ดังกล่าว ณ ระเบียงวิหารคต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี