เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 5) โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีจิตอาสาหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา มาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด โดยมีชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ,นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน , ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ คณะทำงานชมรมฯ และสมาชิกชมรม มาร่วมโครงการจิตอาสาครั้งนี้ด้วย ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ ณ สถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรีณบุรี