เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี และพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตามโครงการกองทุน “พระปิยมหาราช” โดยมีชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานชมรมฯ นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน และดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาชิกชมรม ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ครั้งนี้ด้วย ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี , หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ดังกล่าว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี