เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรม"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักแหนหวงทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และประชาชน มาร่วมกิจกรรมและปลูกต้นไม้ ณบริเวณโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี