เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯโดยมีจิตอาสาหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาและนักโทษจากเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี มาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์"ในส่วนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ,นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี , ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกรรมการ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาฯ ดังกล่าวครั้งนี้ด้วย ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี