เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ร่วมทำบุญกับโรงเจและร่วมทำขนมเจ ณ โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว สุพรรณบุรี