เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 120 ปี และวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีฯ , วางพานพุ่มสักการะฯ และเป็นประธานกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มีนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ,ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ได้มาร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาตินี้ด้วย ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานพยบาล ดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช