เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นายฑีรพล หนูทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไชนาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี