เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 12.29 น. โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว สุพรรณบุรีได้รับเกียรติจาก คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธี เปิดโรงครัว แจกทานข้าวเทศกาลกินเจประจำปี 2563 ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมเทศกาลกินเจในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว สุพรรณบุรี