เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมและแจกผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บุคคลดังกล่าวฯ ในชุมชนวัดศรีบัวบาน และชุมชนวัดป่าเลไลยก์