เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนวัดพระธาตุ และชุมชนสุวรรณภูมิ