เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนวัดประตูสาร ชุมชนวัดพระรูป ชุมชนสมาคมจีน ชุมชนวัดศรีบัวบาน และชุมชนวัดป่าเลไลยก์ ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี