เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. จังหวัดสุพรรณบุรี และพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัย ฯ ดังกล่าวครั้งนี้ด้วย ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีหวัดสุพรรณบุรี