เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในภาคเช้า ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล มีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป มารับบิณฑบาต ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี , พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ในภาคเช้าดังกล่าว ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีฯ ในภาคเช้า ดังกล่าวนี้ด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี