เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการในด้านต่าง ๆ เพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี