เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี(แห่งที่1) ได้รับเกียรติจาก คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1) เพื่อดูความเป็นอยู่ของสุนัขในศูนย์ฯ โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ,นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ และในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับคุณกัญจนาศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขุพรรณบุรีฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่1)