เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อดูการสาธิตและสอนการใช้เครื่องสูบน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท สยามเทเลแม็กซ์ จำกัด มาสาธิต และแนะนำสอนวิธีการใช้เครื่องสูบน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีฯ ณ สถานีสูบน้ำบริเวณ โรงแรม เค.เอ.ที.