เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมรับนโยบายฯ ในส่วนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุมรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้และพร้อมมอบแจกันดอกไม้สดแสดงความยินดีที่ได้ดำรงตำแหน่งฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี