เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. จังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ , ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ,อนุสาวรีย์ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ด้วย