เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง โดยมีรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี