เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1) ได้รับเกียรติจาก คุณกัญจนา ศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1) ดูความเป็นอยู่ของสุนัขในศูนย์ฯ ดังกล่าวโดยมี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ และในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคุณกัญจนา ศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์สุนัขฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1)