เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มีนางสาวนลิน ญาณศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี