เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางมาตรวจติดตามงานขุดเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการตรวจงานครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร และริมแม่น้ำท่าจีน