เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบงบสนับสนุน จำนวนเงิน 202,575 บาท ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นางสุรีพร สารสุวรรณ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และกรรมการ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนกองทุนฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี