เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมาศึกษาดูงานในเรื่อง บทบาทของประชาชนในการป้องกันทุจริต ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี