เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563 โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอย ระบบพลาสม่า ของ อบต.พลับพลาไชย ,การรายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะในสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และสรุปผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ เป็นต้น ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ร่วมเข้าประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี