เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติผู้ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(COVID -19) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี