เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ร่วมกันปรึกษาหารือ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอเเนะแนวทางในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี