เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00น. คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1) โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับฯ และ ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ของพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยได้มีคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท ห้างร้าน และประชาชนเข้าร่วมงานพิธีเปิดฯดังกล่าว ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1) ในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี