เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 นี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 1)ในครั้งนี้ด้วยฯ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี