เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสกานต์ สุดยอด แพทย์แผนไทย จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ เป็นวิทยากรในการอมรมตามโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี