เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ภายใต้ชื่อ "สุพรรณบุรีเกมส์" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายพลัฎฐ์ สมัครเขตรการณ์ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี