เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางดนิตา สมจิตต์ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มารับบริจาคโลหิต มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวนมาก ณ ลานจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี