เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี กำหนดจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีและได้วางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี