เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกภาคส่วนราชการและจิตอาสาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีนายเอกภพ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ มีการตรวจความพร้อมของทรัพยากร และปล่อยขบวนยานพาหนะ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ และสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่เข้าทำกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งฯ ร่วมขบวนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามอำเภอต่าง ๆในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย ณ บริเวณลานจอดรถหน้าเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี