เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน