เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประชุมเพื่อรับมอบภาระหน้าที่งานที่จะจัดขึ้นในเดือนถัดไป และรายงานโครงการ/กิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี