เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา ได้นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 210 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการชุมชนที่ดีของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนางสุรีพร สารสุวรรณ ประธานชุมชนวัดไทรย์ และคณะ มาให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการชุมชนที่ดีของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี