เมื่อวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการ ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดเพชรบุรี