เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมของชมรมผู้สูงอายุ ในหัวข้อ "ผู้สูงวัย จิตใจแจ่มใส ห่างไกล โรคซึมเศร้า" โดยมีแพทย์หญิงกนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง โรคซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี