เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงาน ได้มีพิธีปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 อย่างเป็นทางการ โดยดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดงานฯ และนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ กล่าวรายงานการปิดงานฯ ในเวทีกลางได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพและระบายสี ทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีการแสดงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และศิลปินวง พัทลุง ส่วนในเวทีเล็กมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร เมนู "บัวลอยมันม่วง" โดยชุมชนคูเมือง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมนู "ทองเอก" โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และแข่งขันกินแร็ว ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค