เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานงานทำบุญครบรอบวันมรณะภาพ ปีที่ 12 ของหลวงพ่อสุนทร สุวรรณกิจ (หลวงพ่อดี จตฺตมโล) อดีตเจ้าอาวาส วัดพระรูปและได้เป็นประธานเปิดร้านค้าชุมชน มีนายวชิรพงศ์ วงษ์เพ็ง ประธานชุมชนวัดพระรูปกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ การจัดงานทำบุญครบรอบวันมรณะภาพ ปีที่ 12 ของหลวงพ่อดีนี้ คณะกรรมการวัดได้จัดงานตั้งแต่วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ ลานวัดพระรูป