วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล หลักสูตร การประดิษฐ์พวงกุญแจ จากผ้าไทยพื้นเมือง พร้อมด้วยนางปรารถนา โอภากุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมรับการอบรมเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง โดยมีวิทยาการ จากคณะครูและนักศึกษา สาขามหกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ ลานจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี