เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 คืนนี้เป็นคืนที่หกของงาน ในเวทีกลางได้มีการประกวดและประกาศผล มอบรางวัลแก่ผู้ประกวดร้องเพลงสตริงรอบชนะเลิศ , และการแสดงของศิลปิน โป่ง หินเหล็กไฟ และ เจี๊ยบ พิสุทธิ์ ส่วนในเวทีเล็ก มีการสาธิตการทำอาหารเมนู "เกี๊ยวซ่า" จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี , สาธิตการทำอาหาร เมนู "เล็บมือนาง" จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และการแข่งขันกินเร็ว ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค