เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 คืนนี้เป็นคืนที่สี่ของงาน ในเวทีกลางได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีเพื่อประชาชน โดยมีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ได้มีการประกวดร้องเพลงสตริงของเยาวชน และตลกบริษัท ฮาไม่จำกัด ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร "ไดฟูกุและขนมตัวกูฉ่าย" และ ชุมชนคูเมืองสุพรรณบุรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร เมนู "บัวลอยมันม่วง" ส่วนในเวทีเล็กมีการสาธิตการทำอาหารจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมนู "กระทงทอง" และประกวดการปรุงอาหาร เมนู "ต้มยำปลาช่อนน้ำใส" ,การแข่งขันกินเร็ว ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค