เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 คืนนี้เป็นคืนที่สองของงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ ได้ร่วมสาธิตการทำอาหาร "เรไร" กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และเยี่ยมชมให้กำลังใจกิจกรรมประกวดวาดภาพ ในงานคืนนี้เวที่ลางได้มีการแสดงจากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนศุภลักษณ์ และการแสดงจากศิลปินวง DUO-MAY ส่วนเวทีเล็ก มีการสาธิตอาหาร "เรไร" จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี , สาธิตการทำอาหาร "ไข่นกสามสหาย" จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และแข่งขันกินเร็ว ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค